KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Margareta, 1353–1412, drottning i Danmark från 1379 och i Norge från 1380 som förmyndare för sin son Olav. Hon var dotter till Valdemar Atterdag av Danmark och gift med Håkan VI av Norge som var son till den svenske kungen Magnus Eriksson. Då sonen Olav dog 1387 behöll hon makten i Danmark och Norge. Hon hyllades som Sveriges fullmäktiga fru och rätta husbonde 1389 efter att ha besegrat Albrekt av Mecklenburg i slaget vid Falköping. M lyckades få systerdottersonen Erik av Pommern krönt till kung i Danmark, Norge och Sverige. Kröningen skedde i ›Bykyrkan i Kalmar 1397. Hon regerade trots detta över alla rikena till sin död. Förhållandena mellan länderna reglerades i ett dokument, ›Kalmarunionen.
SHm

dr margarethel.jpg

Drottning Margareta, gravskulptur i Sorö domkyrka, Danmark, foto GM  

Margaretakammaren är ett rum i Kalmar slotts sydvästra torn som inreddes samtidigt med Stora Västra Salen, även kallad ›Gröna salen. Egentligen fanns här två rum inredda, eftersom rummet en trappa upp också bär spår av att ha varit bebott. Margaretakammaren hade panelväggar som färdigställdes under ›Gustav Vasas tid 1542 medan tak- och väggmålningarna troligen tillkom under ›Johan III:s tid. Här finns också en eldstad. Rummet en trappa upp gjordes sannolikt beboeligt vid samma tillfälle och försågs också med en väggpanel 1544. Väggpanelerna i de båda rummen utfördes av Henrik Snickare men är numera försvunna. Under 1630- och 1640-talen disponerades M av landshövdingen och kallades då landshövdingens kammare. ›Rödkullatornet, där båda kamrarna är belägna, var ursprungligen ett av de medeltida försvarstornen och kallades på 1800-talet även för Bölstornet och Trollpacketornet. I källarvåningen fanns 1569 en iskällare.
LWA

margaretakammarenl.jpg 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Margarinfabriken Svea, under olika tider under namn som Cocos- & Margarin AB Svea, Nya Margarin AB Svea resp. Margarinbolaget. M startades 1905 som Cocos- och Margarin AB Svea av Ragnar L >Jeansson. Kalmar Ångkvarn och brodern John >Jeansson hade då övertagit maskinparken från hans företag >Hafregrynsfabriken Svea, som var inrymd i den stora tegelbyggnaden vid Ölandshamnen i nuvarande >Baronen Köpcenter. Från början var man inne på idén att bygga ett oljeslageri och  utvinna olja från cocos, därav firmanamnet Cocos- och Margarinfabriken Svea. Det blev emellertid margarin, en produkt som börjat tillverkas i Sverige i slutet av 1800-talet. M var i sitt första skede en slags borgerlig kooperation med ett stort antal bageriidkare och köpmän som delägare, detta för att Ragnar L Jeansson bättre skulle kunna möta befarad konkurrens från de andra margarinfabrikerna i Sverige. Produktionen kom igång 1906 med varumärken som Svea Gräddmargarin och Svea Margarin. Cocos kom senare att användas i produktionen och 1909 introducerades Margaron. Från början använde man sig av importerade råvaror i raffinerat tillstånd, men för att göra sig mer oberoende av utländsk förädling byggdes eget raffinaderi i Kalmar, Sveriges första, och det inrymdes på de översta våningarna på margarinfabriken. Efter upplösning av Sveriges Margarinfabrikers Förening 1911 utbröt priskrig och M trädde i likvidation. Bolaget återuppstod snart med namnet Nya Margarin AB Svea. Under första världskriget fick M ett uppsving efter att ha blivit statens enda leverantör av margarin, detta tack vare sitt raffinaderi. För att bättre klara råvaruförsörjningen byggdes ett separat oljeraffinaderi, >Svea Oljefabrik,  som öppnades 1918 på Barlastholmen.
  M lanserade 1923 ett nytt smörblandat margarin som 1925 fick varunamnet Runa. Detta blev en stor framgång vilket gjorde M till en starkare aktör på marknaden. Efter flera års priskrig mellan olika margarintillverkare lyckades Ragnar L Jeansson 1926 samla de svenska tillverkarna i ett bolag, Margarinfabrikernas Försäljningsaktiebolag. Redan året efter såldes häften av M:s aktier till holländska Unie, senare en del av den stora Unileverkoncernen. År 1943 lanserades det nya varumärket Milda. År 1947 ombildade Unilever sina svenska margarinfabriker, varav M var en,  till AB Liva Fabriker. År 1961 uppförde ägaren Unilever en stor margarinfabrik på Lidingö efter att ha slagit samman M med tre andra margarinfabriker i Sverige. Året efter upphörde M i Kalmar.  Efter några år köptes fastigheten av några köpmän i Kalmar som byggde om fabriken till ett köpcenter. Detta öppnades 1964 under namnet Kalmar Stormarknad. År 1972 såldes det till Gustaf de Geer som 1977 ändrade namnet till >Baronen Köpcenter.
BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}