KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Malmbron förbinder Kvarnholmen med Esplanaden och Trädgårdsgatan via cirkulationsplatsen på ›Sveaplan. Förbindelsen mellan ›Malmen och Kvarnholmen utgjordes från 1600-talet av en spångliknade gångbro från Kaggensgatans norra del. Se bild ›Malmporten!  År 1870 byggdes en körbro av trä. Den ökande trafiken krävde en bättre förbindelseled och den nuvarande bron byggdes 1925.

Malmfjärden gränsar i väster till ›Malmen och ›Fredriksskans, i öster till ›Ängö, i norr till ›Lindö och i söder till ›Kvarnholmen. Ständiga utfyllnader från 1850-talet och framåt har minskat M till sin nuvarande storlek. M är ett grunt vatten, som är mindre lämpat för båttrafik än för en ca 2,5 km berikande promenad runt fjärden. Inget sötvatten tillförs M och genom flera öppna förbindelser med ›Kalmarsund blir vattnet bräckt. Den grunda M är ett eldorado för födosökande gräsänder och knölsvanar. M innehåller några öar, t ex ›Gröne man, mellan ›Rävspelet och ›Ängöbron, samt Koholmarna som har vuxit ihop till en ö intill Ängöleden.
LLj

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}