KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Magnusson, Karl, 1873-1943, kommunalman och riksdagsman, född i Kristianopel. I Kalmar blev han känd under namnet Kalle Masse. Han kom som 3-åring till Kalmar, där fadern anställts som kvarnarbetare vid ›Kalmar Ångkvarn, ett yrke som även M kom att ägna sig åt under åren 1886-1905. Tidigt blev M en av arbetarrörelsens främsta förkämpar i Kalmarbygden. Efter att ha blivit avskedad på Ångkvarnen efter fackliga aktiviteter anställdes han 1906 som föreståndare för ›Folkets Park och kvarstod i denna roll under 20 år. Han satt under lång tid i såväl stadsfullmäktige, landstinget som i riksdagen. När han 1911 invaldes i riksdagens andra kammare var han den förste socialdemokratiske riksdagsmannen från Kalmar län. Som ordförande i drätselkammaren kom han att få stor betydelse för stadens kommunala liv. Han var far till konstnären Gillis ›Magnusson.
BB