KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Magnus Ladulås, 1240–1290, kung av Sverige 1275–1290, gifte sig 1276 i Storkyrkan i Kalmar med Hedvig, dotter till Gerhard I av Holstein. År 1285 hölls i Kalmar den första stora sammankomsten av allmän nordisk betydelse. Det gällde en förlikning mellan kung Erik Magnusson i Norge och den mäktiga Hansan, som utsatte Norge för en handelsblockad på grund av norske kungens kapningar av Hanseskepp. Under Magnus Ladulås ledning samlades ombud för inte mindre än 23 Hansastäder och ett stort antal rådgivare för norske kungen. Sedan fyra skiljedomare förgäves sökt lösa tvisten med Hansestäderna avgjorde Magnus Ladulås det hela så att kung Erik tvingades ersätta Hansestäderna med 6 000 mark silver samt att återlämna alla erövrade skepp och varor. Även den danske kungen Erik Glipping inneslöts i fredsfördraget.
SHm