KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Lilla torget är ett trekantigt torg mellan fästningsvallen i söder, Ölandsgatan och Västra Vallgatan, tidigare försett med en brunn. Det skapades redan i den första planen för ›Kvarnholmen av Johan ›Wärnschöld i mitten av 1600-talet. Där byggdes tre karolinska stenhus, ›Domprostgården, ›Länsresidenset och ›Dahmska huset. Tidvis har torghandel bedrivits här. På 1930-talet placerades på L fontänskulpturen Sjöjungfrun av Arvid ›Källström framför Domprostgården.

 

lilla torgetl.jpg

Lilla Torget, målning av Ragnar ›Swahn från 1900-talets början 

Lille tullen var en avgift som infördes från 1622 på varor som infördes till städerna och kom att bli en viktig inkomstkälla för kungen och staten. En sådan skatt var inte något nytt. L var ett uttryck för kronans jakt på inkomster. I riksdagsbeslut den 7 maj 1622 beslutades att varor som infördes till städerna för försäljning skulle beläggas med en tullavgift. Avgiftens storlek var fastställd enligt en taxa medan Allehanda varor tullades för 1/32 av varans värde. Den 10 februari 1623 presenterade Anders Bureus L för rådet i Kalmar, som första stad i landet, det lilla trycket med föreskrifterna:Ordning hwareffter Kongl. Mai.tt wil, at then Lille Tullen, som oppå sidtsthåldne Rijksdah aff menige Sweriges Rijkes Ständer samtyckt och bewiliatr bleff uthi Calmare Stadh uthgifwas och taghas skal.
Tullhus skulle finnas vid Södra och Norra portarna samt vid Sjöporten för dem som kom sjövägen eller på vintervägen över isen från Öland. Tullen genomfördes med stor noggrannhet. T.o.m. djäknarna måste betala tull för matsäcken de förde med sig in i staden. Tullen, som skulle betalas med kontanter, väckte kraftiga protester och oroligheter förekom. Tack vare bevarade tullängder från Kalmar vet man ganska väl vilka varor som infördes och av vem. L avskaffades 1810.

SHm

Utdrag ur tulltaxan år 1622:

Tunna Hwete 3 öre Lisp.               
Tunna Salt Kött 4 öre1.
Tunna Ööl 2 ½ öre
Tunna Salt Lax 12 öre
Tunna Äplen 2 öre
Tunna Oskalade Nötter 1 öre
Tunna Enebär 2 öre
Een Kanna Brännewijn ½ öre
Een Kanna Honing 1 öre
Een Gödd Oxe 12 öre
Een Gödd Kalff 1 öre
Stycket Tiäderhana ½ öre
Stycket Tråna eller Häger ½ öre
1. Oxehuudh 2 öre
1. Siälskin ½ öre
1. Rött Räffskin 1 ½ öre
1. Looskin 18 öre
1. Wargeskin 5 öre
1. Lispund Smör 1 ½ öre
1. Lisp. Rökt Sijk ½ öre

Näfwer ⅛ öre
Ett Paar Skoor ½ öre
Ett Lass Granwed öre
1. Timberståck ¼ öre
1. Bielke ½ örev

Lind, Rolf, 1936- , fotograf, född i Kalmar. För sin första lön köpte han en kamera, tog en bild på svanar i motljus och vann med denna första pris i en tävling arrangerad av ›Kalmar Fotoklubb. L har arbetat i Skotte-Foto, som pressfotograf åt Östran och Expressen samt som fotograf på ›Kalmar Läns Museum. Han var frilansfotograf åt ›Hemslöjden och åt Orrefors glasbruk under 20 år. L har illustrerat ett flertal böcker och gjort flera utställningar tillsammans med Kalmarkonstnärerna Raine ›Navin och Gunilla ›Skyttla. År 1970 tilldelades han Kalmar kommuns kulturpris.

IB

rolf lindl.jpg

Rolf Lind, foto Thorsten Jansson 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}