KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Liljequist, Gösta, född 1914-1995, uppvuxen i Kalmar, student i Kalmar 1933, meteorolog, professor i Uppsala 1958-1979. L var ledare för vetenskapliga polarexpeditioner och utgav skrifter i meteorologi och polarforskning.  Han deltog i den första internationella expeditionen till Antarktis 1949-1952 och förekom från 1941 i riksradion som förmedlare av väderleksrapporter med utpräglad norrköpingsdialekt. L var nestor inom svensk polarforskning genom sitt stora verk High Latitudes, 1993, som behandlar svensk polarforskning under tiden 1758-1980.  L ägnade även intresse åt historisk forskning med meteorologisk anknytning t ex i artikeln The Severity of Winters at Stockholm, 1943.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Lilla Glasskåpet, byggt 1815, kallas det hus med många fönster mot väster som ligger vid Kungsgatan 14, snett emot Krusenstiernska trädgården. L kallas ibland för Villa Alma.

Lilla Hovet kallades den byggnad som låg vid södra sidan av Larmtorget, där ›Ludvigshuset nu ligger. Den sedan 1765 avbrända tomten köptes 1800 av handlanden och skeppsredaren Theodor Foenander som här byggde ett betydande hus mot Larmtorget med mindre byggnader mot Södra Långgatan. När de landsflyktiga franska ›bourbonerna år 1804 vistades i Kalmar under drygt en månad, bodde den franske tronpretendenten, hertigen av Lille, senare kung Ludvig XVIII, hos landshövdingen i ›Residenset, i folkmun då döpt till Stora Hovet och prinsarna i denna byggnad, som fick namnet L. 1825 inköptes L. av ekonomidirektören och donatorn Magnus Gudmundsson ›Fröberg. Efter hans död 1842 övergick L. till ›Fröbergska stiftelsen. I samband med byggandet av ›Kalmar Järnväg, färdig 1874, föreslogs att på tomten bygga ett storslaget järnvägshotell. Det projektet föll dock när ›Frimurarhuset byggdes på granntomten, eftersom man där kom att inrätta ett hotell. Istället köptes L. 1875 av grosshandlaren Johan ›Jeansson som här inrättade sin privatbostad. I bottenvåningen fanns ›Smålands Enskilda Bank och mot Larmgatan försäljningslokaler för ›Kalmar Ångkvarn. Under åren 1875-1888 hade ›Nisbethska flickskolan här sina lärosalar. L. brann ner till grunden 1901 och ersattes med ›Eoska huset.
BB
Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.