KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Lantmännens Centralförening, se ›Kalmar Lantmän

Lärarhögskolan i Kalmar, se ›lärarutbildning.

lärarutbildning startades i Kalmar 1843, året efter det att riksdagen beslutat införa allmän folkskola. Kalmar skolmästarseminarium under domkapitlets ansvar öppnades 1859 för kvinnor. Från början var det inhyst i nuvarande ›Stadshuset vid Stortorget och stod under O E L ›Dahms ledning. Det ombildades 1859 till folkskoleseminarium för kvinnor och var nedlagt 1866–1875, när behovet av lärare var litet. Vid nyöppningen flyttades det till lokaler på Norra Långgatan. Det tillkom en avdelning för utbildning av småskolelärarinnor på Norra vägen 20, i folkmun kallat Lilla Semme. Flickpensionen ›Rostad donerades 1861 av Cecilia ›Fryxell till staten för att där inrätta ett kvinnligt seminarium med linjer för små- och folkskolelärarinnor. Se ›Rostad seminarium. Först 1958 infördes samundervisning. En känd lärarprofil var Fritz ›Wigforss. Rostad omvandlades 1968 till Lärarhögskolan i Kalmar med uppdrag att utbilda låg- och mellanstadielärare. Lärarutbildningen ingår sedan 2010 i ›Linnéuniversitetet.  

Lärk-August se >Pettersson, August

Larmtorget, från början Alarmtorget, ligger mellan Larmgatan och Västra Vallgatan och genomskärs av Storgatan. Det skapades redan i den första planen för ›Kvarnholmen av Johan ›Wärnschöld i mitten av 1600-talet som ett av två viktiga torg i ›Kalmar fästning och var försett med en brunn. På L skulle fästningens garnison samlas vid alarm för att snabbt nå sina försvarsställningar på bastionerna i väster. I närheten fanns både förläggning och förråd. Vid torget uppfördes på 1800-talet ›Kalmar Teater, ›Frimurarhuset och ›Lilla Hovet, som ersattes av ›Ludvigshuset. Torget försågs 1926 med en fontänskulptur ›Vasabrunnen. I samband med ›Unionsjubileet 1997 försågs L med ny beläggning, en scen byggdes och träd planterades i likhet med dem som kommendanten P F ›Kock bekostade vid 1800-talets början. Runt torget finns (2013) flera uteserveringar under den varma årstiden.

GM