KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Långviksbadet anlades 1944 som ett sportbad med hopptorn, åskådarläktare och några år senare byggdes även en bastu. År 1946 ägde SM i simning och simhopp rum här. Läktarna är numera rivna och sim- och hopptävlingar har förlagts till ›Äventyrsbadet. I anslutning till L finns ett friluftsbad.

Länken Kamratförening, Kalmaravdelningen av Sällskapet Länkarnas Riksförbund, bildades 1958 och är en sammanslutning av före detta alkoholsjuka som rehabiliterats med hjälp av läkarvård, medicin, kamrater och den egna viljan.

Länsresidenset i korsningen Västra Sjögatan och Ölandsgatan byggdes av landsbokhållaren Hans Erichson omkring 1660. Staten köpte huset tio år senare och ›Stora Sjötullen flyttade in. Huvudfasaden låg då mot Ölandsgatan och har än idag en stenportal krönt med riksvapnet. År 1686 blev huset residens för landshövdingen med kök och kansli i bottenvåningen. Övre planet inrymde bostad och lokaler för representation, vilka fortfarande nyttjas av landshövdingen. Byggnaden blev för trång i början av 1700-talet och byggdes till 1737 mot Västra Sjögatan där entrén till residenset nu ligger. Ytterligare en tillbyggnad skedde längs Västra Sjögatan år 1854. Denna fasad är ett exempel på den franska herrgårdsstil som arkitekten Carl Hårleman introducerade i Sverige. År 1903 följde nästa utbyggnad, nu mot Ölandsgatan, förlängd 1923. Mot Södra Långgatan tillkom 1949 och 1950-1952 ytterligare lokaler med Åke Strindberg som arkitekt. Trapphuset utsmyckades med väggmålningar och en golvmosaik av Armand ›Rossander. Senare har konstnären Mats Nilsson utfört en serie väggmålningar. År 1980 flyttade Länsstyrelsen från kvarteret, men statliga myndigheter disponerar fortfarande stora delar av byggnaderna.

GM

Länssjukhuset i Kalmar vid ›Stensberg stod klart 1937 och ansågs då som mycket modernt, ritat av arkitekten G. Birch-Lindgren, som även studerat sjukhusarkitektur i USA. L var en femvånings tegelbyggnad i T-form med vårdavdelningarna mot Kalmarsund i söder och mot norr operationsavdelning, laboratorium, röntgenavdelning samt kök. Höga ambitioner och fortsatt specialisering ledde snart till att nya lokaler byggdes för ögon-, öron-näs-halssjukdomar, gynekologi-obstetrik och barnsjukdomar. Under 1960-talet tillkom nya byggnader för psykiatri och geriatrik. Därefter har ny-, om- och tillbyggnader fortsatt genom åren. Som nyskapande betraktas den 1991 färdiga vårdbyggnaden med Åke Brisvall som arkitekt, eftersom den har korta, böjda korridorer, 1-3 bäddsrum som utformats med utgångspunkt från patienternas behov och många rum med utsikt mot Kalmarsund. Antalet vårdplatser är ca 400. Sjukhusområdets yta är av samma storlek som Kvarnholmen. Av de först uppförda byggnaderna återstår idag endast tre mindre.
TH