KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Lagström, Ove, 1929–1949, konstnär, uppvuxen och död i Kalmar. L började inte teckna och måla på allvar förrän han måste avbryta skolgången på grund av den sjukdom som ändade hans liv. Den första skissboken med naturstudier är från 1946. 1948 är det produktiva och mognandets år. Från 1949 finns endast teckningar och ett par ofullbordade oljemålningar. En minnesutställning ägde rum på Kalmar Konstmuseum 1953 och omfattade nästan 100 verk, varav sju skulpturer. I katalogen till utställningen skrev konstkritikern Torsten Bergmark att under den korta tid som stod till buds har hans konst hunnit beskriva en utveckling som har ett helt livs konsekvens och slutna rytm. Intervallerna är bara så mycket kortare. Han experimenterade och sökte nya formella uttrycksmöjligheter.
JRm