KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Läckeby är en tätort 14 km nordväst om Kalmar i Åby socken med 890 invånare (2006). I L finns ›Åby kyrka, församlingshem, äldreboende, förskola och skola med låg- och mellanstadium, idrottsplats, livsmedelsbutik, bygdegård, hembygdsmuseum, brandstation och några mindre företag. L ligger på gränsen mellan Möreslätten och skogsbygden och har sitt ursprung i en bondby som redan på 1200-talet fick en kyrka vid en vägkorsning. Den nutida tätorten växte upp efter att ›Kalmar-Berga Järnväg stod klar 1897. Ett stationshus och ett järnvägshotell byggdes då på Lilla Vångersläts mark, men stationen fick namn efter det största godset i grannskapet, Läckeby slott. Ett villasamhälle växte sen fram på båda sidor om järnvägen och med verksamheter som träförädling, virkeshandel och handelsträdgårdar samt hantverk, handel och småföretag. Efterhand har dessa verksamheter minskat eller försvunnit. Många Läckebybor pendlar numera till arbetsplatser utanför L.