KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Långa Lisa, även Långlisa, var i folkmun namn på den backe som ligger norr om ›Gamla vattentornet, en del av Kalmars befästningsvallar. Förr var L en populär plats för kälkåkning.
BB