Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.
Långa Lisa, även Långlisa, var i folkmun namn på den backe som ligger norr om ›Gamla vattentornet, en del av Kalmars befästningsvallar. Förr var L en populär plats för kälkåkning.
BB