KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Lancasterskolan startade som allmän skola den 1 september 1826 under namnet Calmar stads Wexelundervisnings-schola. Till en början var skolan endast för pojkar men redan till andra läsåret kunde flickor antagas. Deras undervisning skedde i separat lokal. L hade sina lokaler i en tillbyggnad till f.d. artillerikasernen i hörnet Larmgatan och Södra Långgatan där senare Riksbankshuset kom att byggas. Växelundervisningen, i Sverige ofta kallad Lancastermetoden efter engelsmannen Joseph Lancaster, fick ett stort inflytande i den svenska skolundervisningen under 1800-talets första hälft. Det kunde förekomma att fler än 100 elever undervisades i samma klass. Metoden innebar att läraren till sin hjälp hade monitörer, d.v.s. duktiga elever som fick agera hjälplärare för de mindre kunniga eleverna. L upphörde efter att folkskolestadgan hade beslutats 1842. L kom då att övergå till folkskola och Lancastern, som skolan kallades i folkmun, kom under en övergångstid att bli den första folkskolan i Kalmar. Först 1845 upphörde Lancastern som skollokal eftersom ›Malmskolan då stod klar. L kom nu att bli fattighus, se ›Fattighuset.
BB