KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Landshövdingar utnämndes från och med år 1634, då regeringsformen detta år indelade landet i 12 hövdingadömen, senare län med en länsstyrelse ledd av en landshövding, som var konungens befallningshavande. I Kalmar var det länge problem med landshövdingens ›residens, eftersom Slottet tidigt blev obeboeligt. Landshövdingarna fick skaffa sig bostad på egen hand. Det första residenset var ett tullhus. Antalet län har varierat liksom deras storlek. I listan redovisas landshövdingarnas ämbetstid. Före år 1634 fanns under tiden 1196-1285 en länets styrelse med en prefekt. År 1285-1634 delades makten mellan konungens ställföreträdare och fogden. Landshövdingarna har även haft titeln Ståthållare på Kalmar slott.
BHm
1634-1637 ›Cruus, Jesper Andersson
1637-1645 ›Falkenberg, Conrad von
1645-1655 ›Gyllenanckar, Gabriel
1655-1656 ›Ulfsparre, Göran Ericsson
1656-1661 ›Sack, Carl Philip von
1661-1664 ›Banér, Claes Persson
1664-1665 ›Cruus af Edeby, Gustaf
1666-1666 ›Danckwardt-Lillieström, Claes
1666-1671 ›Hammarskjöld, Peder Persson
1671-1674 ›Posse, Mauritz
1674-1677 ›Gyllenstierna, Konrad
1677-1679 ›Vicken, Henrik von
1679-1680 ›Mörner, Hans Georg
1680-1683 ›Wachtmeister, Hans
1683-1693 ›Clerck, Hans
1693-1695 ›Gyllenpistol, Carl
1695-1701 ›Wachtmeister, Bleckert
1701-1709 ›Rehbinder,  Reinhold
1709-1711 ›De la Gardie, Adam Carl
1711-1721 ›Gyllengrip, Gabriel
1721-1728 ›Fleetwood, Georg Wilhelm
1728-1738 ›Psilander, Gustaf von
1734-1754 ›Stael von Holstein, Georg Bogislaus
1755-1757 ›Djurklou, Nils
1757-1774 ›Roxendorff, Carl Gustaf von
1774-1781 ›Rappe, Carl
1781-1788 ›Kaulbars, Lars Fredrik
1788-1790 ›Köhler, Fredrik von
1790-1810 ›Anckarswärd, Michael Cosswa
1810-1822 ›De la Grange, Johan Georg
1822-1839 ›Nordenanckar, Gustaf Peter
1839-1840 ›Hartmansdorff, Jacob August von
1840-1852 ›Nehrman, Claes Ulric
1853-1873 ›Sköldebrand, Knut Eric
1873-1888 ›Edelstam, Gustaf Jacob
1888-1896 ›Groll, Viktor Emanuel
1896-1903 ›Fagerlund, Carl Adolf
1903-1917 ›Cedercrantz, Otto Konrad
1917-1938 ›Falk, John Ludvig
1938-1947 ›Lidén, Arvid
1947-1958 ›Wagnsson, Ruben
1956-1967 ›Persson, Ivar
1968-1981 ›Westerlind, Eric
1981-1996 ›Krönmark, Eric
1996-2002 ›Bråkenhielm, Anita
2002-2011 ›Lindgren, Sven
2012- Carlsson, Stefan