KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

kallbadhus, det tidigast kända från 1841 gick under namnet Nymfen och låg vid bastionen S:t Erik på Kvarnholmen. År 1863 var vattenståndet ca 1,8 m över medelvattennivån, en storm tog med sig badhuset ut i Kalmarsund och på morgonen var det helt försvunnet. Namnet antyder att det var ett litet badhus endast för damer. Ännu ett kallbadhus stod färdigt 1858 söder om nuvarande badbrygga på ›Kattrumpan. Det uppfördes och drevs av ett aktiebolag. En lång bro ledde ut till det rödmålade huset. Byggnaden innehöll herr-, dam- och barnbassänger med ett högt plank mellan herr- och dambassängerna. Nuvarande kallbadhus byggdes 1914 och ligger på södra sidan av Tjärhovsbågen. Det heter i folkmun  Kallis och ersattes 1944 av ›Långviksbadet. Det finns uppgifter om att ett kallbadhus skall ha legat vid slottets norra sida och ett vid Barlastholmen. Några privata kallbadhus har funnits, varav ett finns kvar söder om Jutnabben.
SHm

gamla kallbadhusetl.jpg

Gamla kallbadhuset när det var nytt 

Källén, Per1962- , född i Uppsala, läkare och författare bosatt i Kalmar. K har skrivit tre deckare med rättsmedicinläkaren David Lagerquist som huvudperson och dennes doktorand, Tomako Tamura, har fått denna roll i den fjärde boken, Adipocere.

Kallis, se kallbadhus.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}