KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Kalmar Charkuteribolag AB hade sitt ursprung i Nya Slagteri- och Charkuteribolaget, Petersson & Carlsson. K startades 1884 på Västerlånggatan 15. År 1925 såldes företaget till Frans Månsson som ändrade namnet till Nya Charkuteribolaget. De hantverksmässigt tillverkade produkterna såldes i den egna butiken, men leverans skedde även till andra butiker. K hade eget rökeri och var känt för sina kroppkakor som såldes bl.a. till Arvid Nordqvist i Stockholm. K hade gott anseende och här handlade ofta stadens societet. Sonen Lars övertog rörelsen 1957 och ombildade bolaget till K. Då möjlighet att expandera på den lilla tomten inte fanns, avvecklades bolaget 1975.
IB

Kalmar Chokladfabrik AB se ›Chokladfabriken

Kalmar Dambridge bildades 1960 då ett flertal damer i Kalmar Bridgeklubb startade Kalmar Dambridgesällskap. Från början höll man till i Teaterkällaren. Senare flyttade K till Stadshotellet och efter några år på Monte Cavallo till Stensbergshemmet. Sedan 2007 har D sin verksamhet i ›Bridgens Hus på Varvsholmen. I samband med att föreningen 2012 blev medlem i Sydöstra Sveriges Bridgeförbund ändrades namnet till Kalmar Dambridge.

BB

Kalmar Dämme är en konstgjord 18 ha stor våtmark som genomrinnes av ›Törnebybäcken. Det är ett gemensamt projekt av Luftfartsverket och Kalmar kommun med primärt syfte att minska Törnebybäckens innehåll av kväve som till största delen kommer från det kväverika urea som används vid halkbekämpning av landningsbanorna på ›Kalmar Flygplats. Anläggningen med ett flertal bassänger färdigställdes under vintern 1996-1997 och innan dess var området odlings- och betesmark. Vid K. har skapats ett lättillgängligt rekreationsområde, samtidigt som man utformat den så att ett rikt djur- och växtliv av våtmarksberoende arter gynnas. Det finns ett mycket rikt fågelliv i vattenområdet och under första tio åren hade 265 olika fågelarter iakttagits. Notabla häckande arter är/har varit pungmes, skäggmes, brun kärrhök, vattenrall och smådopping.

BB

kalmar dammel.jpg

Kalmar Dämme, foto Tommy Håkansson