KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Kalmar Brukshundsklubb bildades 1948 med Kurt Österlund som ordförande men 1950 räknas som klubbens start, eftersom det första officiella mötet hölls då. Efter att i slutet av 1950-talet ha fört en tynande tillvaro blev det åter full aktivitet en bit in på 1960-talet. Då hade man en egen klubbstuga ute vid Skälby, kallad Perstorpet, med namn efter den gamla byn Perstorp som låg intill ›Skälby. Klubbhuset brann 1963 men två år senare invigdes ett nytt. Klubben förfogar över träningsplaner i anslutning till klubbhuset. På programmet står utbildning av hundförare  och hundar samt tävlingsverksamhet.

BBKalmar Bryggeri AB anlades 1847 av Johan Andersson, som tio år senare introducerade s.k. bajerskt öl i Kalmar under namnet Iskällar-Bier. Det innebar att man övergick från överjäsning till underjäsning och kunde på så sätt framställa ett lagringsbart öl. Ölet lagrades till en början i slottets källare och valven invid ›Västerport. Vattenkvaliteten förbättrades 1901 när vattenledning drogs fram från vattentornet. Under sonen Axel Anderssons ledning växte K och 1930 och 1952 gjordes större utbyggnader. K uppfyllde då en stor del av kvarteret Bryggarens östra del mellan Storgatan, Proviantgatan och Södra Långgatan. K köptes upp 1933 av AB Stockholms Bryggerier och lades ner i början av 1960-talet. Mer att läsa: Bryggare och bryggerier i Kalmar av Manne Hofrén.

kalmar bryggeril.jpg Pilsneretikett från Kalmar Bryggeri

Kalmar BTK grundades 1930, men upphörde 1946 för att åter väckas till liv 1960. K har verksamhet för damer, herrar och ungdomar och betraktar sig som Smålands framgångsrikaste bordtennisklubb. Svenskt mästerskap erövrades 1996, 1999, 2000 och 2002. K har arrangerat bl.a. SOC 1975 och 1997 och ett flertal SM-tävlingar. Världsmästarna J-O ›Waldner,  Jörgen Persson, kineserna Kong Ling Hui och Wang Tao har spelat för K liksom flera andra välkända spelare från Kina, Nordkorea, Australien, Island och Jugoslavien.

GM

Kalmar Byggmästareförening grundades 1919 med syfte att vara organ för byggmästare i Kalmar och motpart till de fackliga byggnadsarbetarföreningarna. Vid bildandet ingick alla sex medlemmarna i styrelsen. Dock föregicks K av Kalmar Arbetsgifvareförening, som ledde sitt ursprung till 1906, bestod till 1919 och var ansluten till en riksorganisation. Vissa uppgifter anger att en byggmästareförening funnits redan från 1880-talet. K utvecklades med tiden och fick medlemmar runt om i Kalmar län. År 1947 anställdes den förste tjänstemannen som skulle svara för mätning av ackorden på byggena. Senare tillkom utbildningsinsatser och en yrkeskonsulent anställdes. Verksamheten växte ytterligare efter andra världskriget och spreds efter hand ut över länet. De flesta byggföretag av betydelse har så småningom blivit medlemmar. År 1964 utvidgades och ombildades K till Kalmar läns byggmästareförening. K förvärvade 1985 ›Kronobageriet, som varit en del av ›Kalmar Ångkvarn, i hörnan Proviantgatan-Södra Långgatan av Kalmar kommun och byggde om det till Byggarnas hus med lokaler för egen verksamhet och för uthyrning. År 2000 övertog Sveriges Byggindustrier i egenskap av bransch- och arbetsgivarorganisation verksamheten och personalen. Kalmar Läns Byggmästareförening finns kvar som en ideell förening och har till ändamål att främja och sprida kunskap om byggandets utveckling. Tillsammans med Sveriges Byggindustrier arrangeras årligen Byggmästardagen.
GM


Kalmar Byggnadsgille, se ›Sydöstra Sveriges Byggnadsgille.