KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Kalmar Bobbinfabrik AB, tidvis Kalmar Bobbinfabriker AB, hade sitt ursprung i den fabrik som startades av Wilhelm Heinrich Papenhagen runt 1870 i Fjelebro, Västrakulla, för svarvning av trådrullar, engelska bobin. I samband med att ›Kalmar-Emmaboda Järnväg öppnade sin linje genom Trekanten 1874 flyttades fabriken dit, strax intill stationsbyggnaden. Efter några år köptes K av Carl ›Hasselqvist. Köpare av de svarvade trådrullarna var från början sytrådstillverkare i England men senare även i Tyskland, Belgien, Frankrike och Italien. Efter att Hasselqvist kommit på obestånd och tagit sitt liv 1892 köptes farbriken av Karl Elfverson med hjälp av svärfadern Johan Jeansson. Från 1913 utökade man sortimentet med trähattar till spritflaskor, s.k. woodtops. En mindre bobinfabrik i Påryd inköptes 1915 som gjorde råämnen till fabriken i Trekanten. När Karl Elfverson dog 1916 övertog sonen Fritz ledningen av K. Efter första världskriget fick K stora svårigheter sedan guldmyntfoten återinförts. K gick i konkurs 1921 och Pårydsfabriken brann vid samma tid. Fritz Elfverson bildade då tillsammans med sin svåger Ernst Gullbrandsson bolaget ›Elfverson & Co. Pårydsfastigheten inköptes och nya byggnader uppfördes. Innan de var färdiga hyrdes fabriken i Trekanten som senare övergick till ny ägare. Den brann ner 1923 och återuppfördes aldrig. Firmanamnet Kalmar Bobbin levde kvar i viss omfattning i den nya verksamheten i Påryd. Ett helt nytt företag startades därefter vid vägen mot Kristvalla, Trekantens Nya Bobinfabrik.
BB

Kalmar Boxningsklubb bildades 1929, men verksamheten övergick tidigt till Sandås Boxningsklubb som så småningom bytte namn till K. Ett antal svenska mästerskap har erövrats, främst under åren 1967-1980, varav 4 av Nils-Erik Rosén. Numera tränar och tävlar även kvinnliga boxare i K.
GM

Kalmar Brännvinsminuteringsbolag existerade åren 1853–1856, se ›Kalmar Spritvarubolag.

Kalmar Bridgeklubb, se Kalmarsunds Bridgeklubb.

Kalmar Brottarklubb bildades 1939 efter att ha varit en sektion i ›Kalmar Atletklubb under elva år. Träningen ägde rum i brandstationens gymnastiksal. Under en mellanperiod saknade K egna lokaler, vilket minskade aktiviteten. När Sporthallen togs i bruk 1962 fick brottarna lokaler där. K arrangerade år 1997 SM för herrar i grekisk-romersk stil. K bedriver en bred tränings- och tävlingsverksamhet för både ungdomar och seniorer.