KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Kagg, Lars, 1596–1661, fältmarskalk, född i Västergötland. Redan under sin livstid gav han namn åt Kaggensgatan och i modern tid även åt Lars Kaggskolan. Tidvis hade han som chef för fortifikationen överinseendet över landets befästningsarbeten, bl.a. i Kalmar där han vid Kvarnholmens planläggning hade högsta ledningen för dessa arbeten. K. gjorde raskt karriär och blev greve, fältmarskalk, riksråd och riksmarsk.