KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Kalkkajen kallades den kaj som ligger söder om gamla varmbadhuset på Kvarnholmen i Kalmar. Förr användes denna kaj framförallt av skutor som kom från Degerhamn med kalk. Idag är K. en del av småbåtshamnen längst ut på Kvarnholmen.
BB