KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Kagg, Lars, 1596–1661, fältmarskalk, född i Västergötland. Redan under sin livstid gav han namn åt Kaggensgatan och i modern tid även åt Lars Kaggskolan. Tidvis hade han som chef för fortifikationen överinseendet över landets befästningsarbeten, bl.a. i Kalmar där han vid Kvarnholmens planläggning hade högsta ledningen för dessa arbeten. K. gjorde raskt karriär och blev greve, fältmarskalk, riksråd och riksmarsk.

se ›Kalmar Kakelfabrik och ›Sandbäcks Kakelfabrik.
Kalkkajen kallades den kaj som ligger söder om gamla varmbadhuset på Kvarnholmen i Kalmar. Förr användes denna kaj framförallt av skutor som kom från Degerhamn med kalk. Idag är K. en del av småbåtshamnen längst ut på Kvarnholmen.
BB