KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Jultomtarna, Sällskapet, bildades 1877 för att genom insamlingar, frivilliga bidrag och årsavgifter verka för kläder åt fattiga barn till jularna. På Kalmar teater arrangerades julfester där intäkterna räckte till 50 - 75 fattiga barn, mycket tack vare kända Kalmarbors insatser. J firade 75-års jubileum 1952 och några år senare lades verksamheten ned, då hjälpbehovet blivit mindre.

se ›Munkkloster.
Jutehataren, se ›Mars.

Jutnabben, halvö från vilken Ölandsbron utgår. Namnet sannolikt från Kalmarkriget 1611, då danskarna, jutarna, erövrade och höll halvön en tid efter häftiga strider. Mot Skälbyviken i norr ligger fortfarande en mindre badplats. På södra sidan av J ligger Fiskartorpet, som en gång tillhörde Skälby kungsgård. Strax väster om torpet byggdes 1902 Villa Talludden av Ragnar L Jeansson, om- och tillbyggd 1934 efter ritningar av arkitekt A Wiman. Tomten döljs fortfarande delvis av en mur och där fanns tennisbana, badhus och trädgådsmästarbostad. 1989 köptes fastigheten av HSB, som där hade för avsikt att komplettera huvudbyggnaden med flyglar, allt inrymmande kontor och dessutom bostäder. Endast bostäderna blev verklighet. De har senare har fått sällskap av radhus nere vid den grävda kanal, byggd 1941, som skiljer halvön från fastlandet.
GM