KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

jordkulor var en gång fattigfolksbostäder, ingrävda i en backsluttning med väggar av sten och tak av stänger, täckt med näver och torv. Ett litet fönster över dörren gav ett sparsamt ljus och en primitiv eldstad svarade för värmen. I Jordkulebacken vid Brudhyltan, Arby socken, finns   lämningar efter sju jordkulor och i grannskapet kan man finna ytterligare åtta. En rekonstruerad jordkula kan beses i Hembygdsparken i Påryd.
BB

jordkulal.jpg

Rekonstruerad jordkula i Hembygdsparken i Påryd, foto GM 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

julgransraskning är synonymt med julgransplundring och ordet är starkt knutet till Kalmar och södra Kalmar län.

BB

Julistormen 1931, började vid 5-tiden på morgonen den 9 juli i Kalmartrakten och på ›Grimskär uppmättes vindstyrka på upp till 35 sekundmeter. Vinden var sydostlig och som värst varade den i två timmar, sedan avtog den till 25 sekundmeter under en stor del av dagen. I ›Stadsparken föll inte mindre än 30 större träd, bl.a. tre av de fyra valnötsträden runt Kalmar regementes minnessten. ›Lycksalighetens ö skövlades helt och på ›Södra kyrkogården blåste ett flertal lindar omkull, i Rostadsparken föll också ett flertal lindar från 1870-talet. Telefon och telegraf slutade att fungera och fritidsbåtar slets loss och drev iväg. Tjärhovsbågen drabbades hårt; järnvägsbanken underminerades så att rälsen hängde fritt i luften och kallbadhuset skadades allvarligt. Enstaka fönster intrycktes och många takpannor rycktes bort. Ett flertal lador och uthus blåste omkull, bl.a. på Värnanäs, Kölby, Kvigerum, Tomteby och Hossmo. Förödelsen var stor i skogarna runt Kalmar; enbart på Värnanäs ägor blåste 3 000 träd omkull.
BB