KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Jonnergård, Evald, 1927–  , arkitekt, född i Förlösa.  Han tog examen vid Kungliga Tekniska Högskolan 1953. J var verksam i ›Atrio Arkitekter och projekterade skolor, bostadsområden, kontors-och affärshus som kvarteret Kopparslagaren 1973, ett gott exempel på välanpassad stadsförnyelse i stadskärnan. Han utformade även sin egen bostad i Förlösa.

Jonzon, Stig, 1913-1987, konstnär, född i Köpingsvik på Öland och bosatt i Kalmar 1920-1925. J var elev till Ivan ›Hoflund 1931-1932 och företog flera resor till Frankrike 1947-1950.  Målningarna har ofta motiv från Kalmar, Öland, Stockholm och Paris. J utgav 1940 planschverket 50 kalmarbilder. Han var mycket produktiv och är representerad med sex verk i Kalmar Konstmuseum varav hälften är motiv från Kalmar.
JRm

Jordbrokrogen, se ›Röda stugan.

Jordbroporten var en av portarna i Kalmar fästning. J och murarna intill byggdes i all hast under kriget mot Danmark 1675-1679. Utanför murarna var det öppet vatten med en brygga, Jordbron, där i huvudsak mindre båtar i inrikesfart lade till innanför >Vedgårdsholmen. Senare gjordes utfyllningar och en bro uppfördes ut till Inre Vedgårdsholmen. J, som då var ett stenvalv, revs i slutet av 1800-talet och ersattes av en överbyggnad av järnvägsräls. Till hundraårsminnet av Johan >Jeanssons födelse invigdes den nuvarande porten 1931, bekostad av sonen Ragnar Jeansson och ritad av arkitekt Ragnar Hjort.
GM

jordbroportenl.jpg

Jordbroporten, foto GM 


Jordbrotrappan, se >Barnkammartrappan.