KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

bastion med namn efter Johan III, ligger på Kalmar fästnings och Kvarnholmens södra sida. Skjutriktning var mot slottet i söder och mot Kalmarsund i öster. J började troligen byggas år 1684 och var sannolikt klar 1697. Den utformades liksom bastionen Ericus Rex enligt ›Erik Dahlbergs idéer med sidor som var lika långa i motsats till de på norra fästningssidan och med något mer än rät vinkel mot angränsande murar. J är välbevarad och nuvarande murar är ca 4 meter höga över marken. Murarna stupade direkt ner i vattnet när J byggdes. Inne i bastionen anlades senare en liten park med lekplats som fick namnet ›Barnkammaren. Den förbands under 1800-talet med Jordbroplan genom en hög trappa i västra hörnet på bastionens utsida som utgjorde en genväg över vallen mellan Jordbroplan och ›Hotell Räcke. Numera utnyttjas J som friluftsteater.
SHm

johannes rex.jpg

Bastionen Johannes Rex, foto GM 


Johannesborg är en stadsdel mellan ›Tegelviken och ›Broslätt söder om Södra vägen. J. har fått sitt namn efter en gård med detta namn som låg vid nuvarande Åbrantsgatan och Bondegatan. I området finns övervägande småhus byggda med början på 1920-talet varav en del relativt små s.k. barnrikehus, ofta med tre rum och kök, uppförda med stöd av de första statliga bostadslånen. Vid Nyhemskullen låg en kyrklig samlingslokal. En del av J. kallas även ›Stolpen, eftersom där fanns en kvartsmilstolpe.
BB

Johanneslund var ett av många borgerliga lantställen runt Kalmar, beläget vid Vikingavägen och Stensviksvägen i kvarteren Hyacinten, Blåsippan och Blåklockan. J var rivet redan 1906 när ›Hallmans stadsplan fastställdes och stadsdelen fick då namnet ›Kalmarsundsparken.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Johansson, Anders, 1947- , författare och fotograf, har givit ut närmare 100 titlar, flera med hans egna foton och med anknytning till Öland och Kalmar. Hans bok Amerika - dröm eller mardröm?, 1985, blev särskilt uppmärksammad. Klockan hör till de mer kritikerrosade verken. 2003 rönte J uppståndelse med boken Invandrarpolitiken i "Månas" Sverige, som är en debattsammanställning från Ölandsbladet om invandringen med för- och efterord av författaren. Linnépriset tilldelades J år 1995 av Smålandsakademien och Sten Haglidenpriset år 2002.