KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

järnhantering var en viktig näring för Kalmarbygden. När järn för tvåtusen år sedan började framställas kom råvaran från myrmalm som hämtades från sjöbottnar och sankmarker. Järnet utvanns genom upphettning i markugnar. Belägg för järnexport från Kalmar finns från 1200-talet, dels i en handskrift av munken Bartolomeus Anglicus och dels i en handelsförordning från Flensburg. Kalmar var en viktig utskeppningshamn av järnmalm, främst till Tyskland. Järnhantering förekom främst i skogstrakterna mellan Ljungbyåns och Alsteråns övre lopp. Andra rika områden för järnhantering var Södra Möre,  främst Karlslunda socken. Så sent som under 1800-talet förekom att man vintertid tog upp malm ur sjöarna. För bönder var järnframställning ofta en bisyssla.
SHm