KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

invandrarföreningar, aktiva 2012, är Albanska kulturföreningen, Arabiska kulturföreningen, Bosnien och Hercegovinas förening, Filippinska föreningen, Grekiska föreningen, Invandrare För Sverige, Kalmar Kurdiska Kulturförening och Kurdiska Ungdomsföreningen.