Fel
  • Mallen för denna vy är inte tillgänglig. Kontakta systemansvarig.

Idrottens Hus innehåller lokaler i gamla ›Sjöbefälsskolan på Stagneliusgatan för ett 10-tal föreningar som jobbar med idrott och hälsa. Här finns även ett testlab där alla motionärer kan få hjälp med fysiologiska tester och träningsrådgivning.