KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Idrottens Hus innehåller lokaler i gamla ›Sjöbefälsskolan på Stagneliusgatan för ett 10-tal föreningar som jobbar med idrott och hälsa. Här finns även ett testlab där alla motionärer kan få hjälp med fysiologiska tester och träningsrådgivning.