KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

järnvägar leder från staden dels västerut, ›Kalmar-Emmaboda järnväg, färdig 1874 och dels norrut, ›Kalmar-Berga järnväg, invigd 1897. Tidigare fanns även järnväg söderut, ›Kalmar-Torsås järnväg, som påbörjades året därpå och fick en förgrening åt sydväst, ›Ljungbyholm-Karlslunda järnväg, klar 1908. Planer på ytterligare två järnvägslinjer med sträckningar i Kalmar kommun har funnits; Läckeby–Alsterbro och Karlslunda–Nybro. Koncession söktes i början av 1900-talet men ingen av dessa linjer kom att realiseras.

smalsparskartal.jpg