KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Idrottens Hus innehåller lokaler i gamla ›Sjöbefälsskolan på Stagneliusgatan för ett 10-tal föreningar som jobbar med idrott och hälsa. Här finns även ett testlab där alla motionärer kan få hjälp med fysiologiska tester och träningsrådgivning.

invandrarföreningar, aktiva 2012, är Albanska kulturföreningen, Arabiska kulturföreningen, Bosnien och Hercegovinas förening, Filippinska föreningen, Grekiska föreningen, Invandrare För Sverige, Kalmar Kurdiska Kulturförening och Kurdiska Ungdomsföreningen.

Jandén, Gunnar, 1912 -1987, tidigare Johansson, känd revyprofil, född i Kalmar. J började sin teaterverksamhet som 12-åring i NTO:s lokaler på Västerlånggatan 21 i Kalmar under ledning av Hilding ›Gavle. År 1946 blev J engagerad av Axel ›Pedersen i lokalrevyn där han medverkade under 35 år varav 10 år i egen regi. Under 1980-talet medverkade han i några TV-miniserier bl.a. med en roll i Dubbelstötarna, baserad på Tomas ›Arvidssons två böcker Enkelstöten och Dubbelstöten.

IB

järnhantering var en viktig näring för Kalmarbygden. När järn för tvåtusen år sedan började framställas kom råvaran från myrmalm som hämtades från sjöbottnar och sankmarker. Järnet utvanns genom upphettning i markugnar. Belägg för järnexport från Kalmar finns från 1200-talet, dels i en handskrift av munken Bartolomeus Anglicus och dels i en handelsförordning från Flensburg. Kalmar var en viktig utskeppningshamn av järnmalm, främst till Tyskland. Järnhantering förekom främst i skogstrakterna mellan Ljungbyåns och Alsteråns övre lopp. Andra rika områden för järnhantering var Södra Möre,  främst Karlslunda socken. Så sent som under 1800-talet förekom att man vintertid tog upp malm ur sjöarna. För bönder var järnframställning ofta en bisyssla.
SHm

järnvägar leder från staden dels västerut, ›Kalmar-Emmaboda järnväg, färdig 1874 och dels norrut, ›Kalmar-Berga järnväg, invigd 1897. Tidigare fanns även järnväg söderut, ›Kalmar-Torsås järnväg, som påbörjades året därpå och fick en förgrening åt sydväst, ›Ljungbyholm-Karlslunda järnväg, klar 1908. Planer på ytterligare två järnvägslinjer med sträckningar i Kalmar kommun har funnits; Läckeby–Alsterbro och Karlslunda–Nybro. Koncession söktes i början av 1900-talet men ingen av dessa linjer kom att realiseras.

smalsparskartal.jpg