KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hotell Witt, Södra Långgatan - Östra Sjögatan, nu med namnet First Hotell Witt, startades av Heinrich ›Witt 1863. Byggnaden revs och ett nytt hotell uppfördes 1940. ›Kreugerska huset vid Östra Sjögatan flyttades 1967 vilket gjorde det möjligt för ÖSARA att riva och bygga ett nytt och större hotell 1972. Sällskapet ÄFVP, Ärtor, Fläsk, Varm Punsch, hade här sitt stamlokus under ett antal år. ›Biff á la Lindström serverades på Witt första gången efter ett recept från kapten Henrik Lindström. Tisdagsdanserna på H var beryktade och frekventerades bl.a. av handelsresande, även kallade väskdängare, som hade uppackning i rum på hotellet.

GM

HSB, Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsförening, bildades i Stockholm 1923 och tio år senare startades en lokal förening i Kalmar. Till en början engagerade sig HSB mest i så kallade Solgårdar som var bostadshus för mindre bemedlade, barnrika familjer. HSB:s första projekt i Kalmar blev 34 lägenheter och tre lokaler i ett trevåningshus för bostadsrättsföreningen Vega på Vegagatan 8.  Där hade tidigare ›Schuwerts handelsträdgård legat. Bostäderna var på 1-3 rum och kök med för tiden god standard, bl a med sopnedkast, en konstruktion av organisationens arkitekt Sven Wallander. HSB har 30 bostadsrättsföreningar i Kalmar , de största är Bruksgården vid Lybecksvägen och Rimsmeden vid Berga Centrum. HSB Sydost äger dessutom hyreslägenheter i Norrliden. Redan på 1950-talet byggde HSB radhus i två våningar vid Timmermansgatan, vilket har följts av flera projekt med småhusbebyggelse. Ett uppmärksammat bostadsområde uppfördes på Talludden med 40 lägenheter på tomten till en stor patriciervilla och invid stranden till Norra fjärden. HSB:s bostadsrättsföreningar i länet samverkade från början av 1950-talet i HSB Kalmar län, som 1995 utvidgades till HSB Sydost för Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. 

GM


 

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Hultsberg, Peter, 1951- , född i Västervik, först verksam som präst med tjänst på Öland, utbildade sig senare till gymnasielärare i svenska och filosofi och fick tjänst på Stagneliusskolan där han 2008 utnämndes till lektor. Samma år publicerade H sin doktorsavhandling om poeten och konstnären Lennart Sjögren, Därför berör oss fåglarnas liv. Lennart Sjögrens poetiska livsförståelse. H har skrivit flera diktsamlingar bl.a. Enkelbeckasinen och den ensamma stjärnan, 1988. 2011 tilldelades han Wallquistpriset av Smålands Akademi.
GR