KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Helgeandshuset, Hospitali Sancti Spiritus eller "helga gäst" som var Kalmarbornas tolkning av de tyska medborgarnas Heilige Geist. Huvudbyggnaden låg vid allfarvägen utanför gamla staden som alla helgeandshus brukade, ca 300 m norr om den medeltida ›Västerport, nuvarande Södra Vägen 1. Den var omgiven av ekonomibyggnader och jord som behövdes för ett lantligt hushåll. Till detta hörde också en kryddträdgård. H nämns första gången i ›Kalmar stads tänkebok år 1409, då som Hospitalet, men bör ha funnits redan före 1336. Till H hörde också en till nödhjälpshelgonet S:t Göran invigd kyrka, ›S:t Görans kyrka, eller snarare kapell, med omgivande kyrkogård. H var vid sidan om klostren en föregångare till samhällets inrättningar för sjuka, fattiga och hemlösa, ofta i form av stiftelser, som levde på gåvor från enskilda och donationer. Till en början var de avsedda enbart för dem som drabbats av spetälska, lepra. Dessa människor kunde inte botas, var portförbjudna i staden av skräck för smitta och måste gå med en pinglande bjällra för att varna folk. Även vägfarande kunde här få tak över huvudet Eftersom H delvis var lekmannastyrt kunde Gustav Vasa inte konfiskera egendomen vid klosterindragningen. Däremot kunde kungarna och framför allt Johan III genom egna donationer anse sig ha rätt att disponera viss mark, bl.a. kryddträdgården och ›ruddammarna. I domkyrkan finns en senmedeltida nattvardskalk i silver från H. Se även ›sjukvård.

BMH


Heliga korsets kyrka, Kungsgårdsvägen 2, är en stadsdelskyrka som även inrymmer ett krematorium. Den ritades av arkitekt Rudolf Holmgren. 1963 invigdes kyrkan och kallades då Korsets kapell. År 1989 blev H församlingskyrka i Heliga korsets församling. Intill ligger kyrkans klockstapel och Korsets församlingsgård, byggd 1983, ritad av arkitekt Ivar Petersson. I det rektangulära kyrkorummet stiger långhusets innertak brant mot det höga koret med rikligt sidoljus från söder mot det fristående stenaltaret. På korväggen har skulptören Erik Sand skapat en väldig trärelief föreställande Kristus på korset. Till vänster i koret finns en Mariaskulptur av konstnär Eva Spångberg. Mariakoret är ett separat rum för små gudstjänster och enskild andakt. Det lilla Själakoret används vid bisättning och mindre begravningar. Ett klockspel på kyrkans yttervägg spelar psalmmelodier vid vissa timslag. Mer att läsa: Heliga korsets kyrka, kyrkobeskrivning.

TM

 heliga korsetl.jpg

Heliga Korsets kyrka, foto GM

Hellsing, Lennart, 1919- , född i Fagersta, har skrivit många barnböcker, både bilderböcker och kapitelböcker i samarbete med olika illustratörer och tonsättare. 1984 gav han ut Vitt. En historia om Kalmar län, med illustrationer av Fibben Hald. Det är en historia om hur snön lägger sig över olika delar av staden: Oh, sockerbagare! Oh, titta vad vi fått! En enda stor marängsviss är hela Kalmar slott! Hej, hämta hit det där och pröva slickepott för hovkonditor Holmgren gör ej bättre gott.

Hembygdsrörelsen. I Kalmar kommun finns 10 hembygdsföreningar: ›Dörby-Kläckeberga hembygdsförening, ›Förlösa hembygdsförening, ›Hossmo hembygdsförening, ›Kalmar stads hembygdsförening, ›Karlslunda hembygdsförening, ›Ljungby hembygdsförening, ›Mortorps hembygdsförening, ›Ryssby hembygdsförening, ›Södermöre hembygdsförening och ›Åby hembygdsförening. Hembygdsföreningarna samverkar i Kalmar kommuns hembygdsråd och de är anslutna till Kalmar läns hembygdsförbund som i sin tur är ansluten till riksorganisationen Sveriges hembygdsförbund.
GM
Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.