KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Hartmansdorff, Jacob August von, landshövding 1839-1840, kansliråd och riksdagsman, den förste ämbetsman, som utnämndes till landshövding efter en lång rad militärer. H var en stark nykterhetsvän.

Hasselquist, Carl, 1830–1892, grosshandlare, industriidkare, riksdagsman och konsul, född i Kalmar. Han var son till grosshandlare Sven Hasselquist och gick tidigt in i faderns firma, Sven Hasselquist & Son. Efter faderns död utvidgade han företagandet och ägde bl.a. ›Kalmar Skeppsvarv, ›Kalmar Bobbinfabrik i Trekanten, ›Manilla Fabriksbolag och ›Westinska Boktryckeriet som utgav tidningen ›Kalmar. Sin sommarbostad hade han på gården Falkenberg i stadens utkant. H var riksdagsman 1882–1884, ordförande i Kalmar läns landsting 1885–1891, ordförande i stadsfullmäktige 1879–1892 samt ledamot i ett stort antal styrelser i Kalmar. Efter att ha förskingrat en stor summa pengar från ›Kalmar Nya Jernvägsaktiebolag, där han var dess vd, ›Kalmar och Borgholms Hypoteksförening samt ›Navigationsskolan valde H att ta sitt liv. Av konkursboet köpte Kalmar stad gården och byggde där försörjningshemmet ›Falkenberg.
IB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Se Andersson, August