KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hansestaden Kalmar var under andra hälften av 1300-talet liksom Stockholm och Nyköping medlem av Hansan. Stöd för detta kan återfinnas i s.k. Pfundzollbücher i vilka registrerades de avgifter som togs upp i krigstid när skepp och skeppslaster anlände resp. lämnade hansestäders hamnar. Mellan 1361 och 1400 togs denna avgift ut ett tiotal gånger och år 1362 både i Nyköping och Kalmar. Medlemskapet överlevde sannolikt inte etablerandet av Kalmarunionen 1397, vars politiska ledning ofta var fientligt inställd mot Hansan. Under medeltiden hade Kalmar en starkt tysk prägel.

Hanström, Bertil, 1891-1969, född i Kalmar, student i Kalmar 1910, zoolog, professor i Lund 1930-1957 med speciell inriktning på studiet av de ryggradslösa djurens nervsystem och sinnesorgan.

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Hantverksföreningen, se Kalmar Fabriks- och Hantverksförening.

Hantverkshuset ligger i hörnan Kaggensgatan/Ölandsgatan på Kvarnholmen och är en köpmansgård som uppfördes av borgmästaren Erik Nentzel ›Ehrenklostrax efter 1658. Kvarteret skadades i stadsbranden 1765 då gårdsbyggnaderna längs Ölandsgatan brann ned helt. Stenhuset är byggt i två våningar med hög källarvåning. På vinden, använd som magasin, finns bevarat vinschhjul och hissbom mot gatan. Fasaden har kvar sitt utseende från byggnadstiden. Invändigt finns inredning från 1600-talet och väggmålningar i rokokostil från 1770-talet. Fram till 1947 var det privatbostad och då köptes fastigheten av › Kalmar Fabriks- och Hantverksförening. H om- och tillbyggdes med föreningslokaler samt festlokaler för uthyrning. Mer att läsa Manne Hofrén: Kalmar, karolinska borgarhus i sten.
KSH

hantverkshuset_1030x1321.jpg
Hantverkshuset mot Kaggensgatan, foto GM