KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Hyseket var en byggnad i Gamla stan belägen ytterst på den södra tvärarmen av Stadsbron som löpte ut vinkelrätt från stranden utanför det medeltida Kalmars ringmur mot nuvarande Slottsfjärden. Ordet kommer av hysicke, tyska ’Häuschen’, litet hus. I denna byggnad fanns ett avträde för allmänheten. Den södra tvärarmen kom att kallas Hysekebron och gatan som ledde dit Hysekegatan. Ett finare uttryck var Privetum Civitatis.