KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Haeggblom, Einar, 1893–1978, agronom, född i Ryssby. H blev student i Kalmar 1911 och efter agronomutbildning drev han lantbruk i Slakmöre. Han var en ledande lokalpolitiker i Ryssby socken, dessutom rektor vid Högsby lantmannaskola 1925–1952 och ledamot av Riksdagen 1945–1964. H har utgivit skrifter om det svenska jordbruket  samt lokalhistoriska artiklar om Ryssby socken.