KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hafregrynsfabriken Svea hade sitt ursprung i den industriella havre- och korngrynskvarn, Sveriges första, som Ragnar L ›Jeansson startade 1898 i den av honom och fadern Johan uppförda tegelbyggnaden i Ölandshamnen som idag inrymmer >Baronen Köpcenter. H inregistrerades 1900 men redan följande år drabbades kvarnen och intilliggande spannmålsmagasin av en förödande brand. Tegelbyggnaden återställdes omgående samtidigt som en påbyggnad gjordes. Grynkvarnen övertogs runt 1905 av >Kalmar Ångkvarn och i lokalerna startade Ragnar L Jeansson >Cocos- & Margarin AB Svea.

BB