KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hagbygärde industriområde ligger öster och söder om Fölehagsvägen, väster om Trångsundsvägen och norr om Södra vägen-motorvägen E22. H är en ung stadsdel från 1960-talet, där ett antal industri- och lagerbyggnader uppfördes mellan fornlämningshagar som Tjuvbackarna, Dösebacken, Fölehagen. Den nya sträckningen av järnvägen ›Kalmar-Berga skär igenom området.