KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hagby kyrka är en rundkyrka av Bornholmstyp, synlig vida över bygden med sina höga vita murar och sin konformiga takresning. Den består av en nästan cirkelrund byggnad, som utgör själva kyrkorummet, samt ett halvrunt kor. Senare tillbyggda är den fyrkantiga sakristian i norr och vapenhuset i sydväst. Idag är kyrkorummet täckt av ett kupolformigt trätak men fram till 1660-talet hade kyrkan valv, som vilade på en mittpelare. På 1660-talet revs valvet och ersattes med ett platt trätak som i sin tur i slutet av 1700-talet förändrades till den nuvarande kupolformen. På 1830-talet fick kyrkan den takform den har idag. År 1965-1968 genomfördes den senaste renoveringen av kyrkorummet. Denna hade som mål att lyfta fram H:s långa historia och göra den synlig i ett för dagens behov funktionellt kyrkorum. I kyrkan finns en dopfunt av sandsten och triumfkrucifix från medeltiden. Kyrkans altaruppsats och predikstol är förfärdigade av Jonas Berggren omkring 1780. Den nuvarande altartavlan är målad 1923 av konstnären Nils Asplund. H är uppförd på en kulle på Nybroåsen. Söderut sluttar landskapet ner mot Hagbyån som användes som segelled förr i tiden. Kyrka och kyrkogård ligger strax intill gamla landsvägen mellan Kalmar och Karlskrona och vägen till Arby följer kyrkogårdsmurens norra sträckning. Församlingslokalen ligger öster om kyrkan i ett rött trähus från 1980. Nordost om kyrkan breder södra Hagby samhälle ut sig.
KLM

hagby kyrkal.jpg

Hagby kyrka