KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hagbyhamn, tidigare lastageplats vid Kalmarsund i norra delen av Hagby socken. H kom till i samband med laga skiftet av Norra Hagby i slutet av 1850-talet, då även en brygga och väg mellan byn och bryggan byggdes. På grund av de grunda hamnförhållandena användes pråmar för utlastning till de större fartyg som ankrat utanför hamnplatsen. Huvudsakligen utskeppades ved och förädlade trävaror till Öland men även props till England samt sparrar och sågat virket till Danmark och Tyskland. Sin storhetstid hade H under 1890-talet, och utlastningen upphörde helt några år efter invigningen 1899 av ›Kalmar-Torsås järnväg. I anslutning till H ligger i dag ett mindre fritidshusområde som började uppföras på 1950-talet. Den tidigare hamnbryggan används idag för fritidsbåtar samt som enklare badplats. Mer att läsa: Om Hagbyhamn i forna dagar i Södermörekrönikan 1995 av Sven Bramsjö.

BE