KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Hagby, socken och församling 20 km söder om Kalmar, 1 045 invånare 2006, 25 km2. Jordbruksbygd på Möreslätten invid Kalmarsund. Består av byarna Norra Hagby, Södra Hagby, Yxneberga, Vallby och Hagbytorp. Tätbebyggelse i Norra Hagby och Södra Hagby, samt inemot 500 fritidshus i kustnära läge. Bygden var tidigare rik på fornlämningar men de flesta försvann i takt med uppodlingen. Nedlagda industrier är ›Lovers alunbruk, ›Kolboda varv och ›Lovers Tändsticksfabrik. H. var under en stor del av 1900-talet känd för alla sina pälsdjursfarmer. H. har sedan 1500-talet varit annexförsamling till Arby. H. nämns 1384 som 'haghaby'. Namnet kommer av hage.

LL