KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Haeggblom, Einar, 1893–1978, agronom, född i Ryssby. H blev student i Kalmar 1911 och efter agronomutbildning drev han lantbruk i Slakmöre. Han var en ledande lokalpolitiker i Ryssby socken, dessutom rektor vid Högsby lantmannaskola 1925–1952 och ledamot av Riksdagen 1945–1964. H har utgivit skrifter om det svenska jordbruket  samt lokalhistoriska artiklar om Ryssby socken.  

Hafregrynsfabriken Svea hade sitt ursprung i den industriella havre- och korngrynskvarn, Sveriges första, som Ragnar L ›Jeansson startade 1898 i den av honom och fadern Johan uppförda tegelbyggnaden i Ölandshamnen som idag inrymmer >Baronen Köpcenter. H inregistrerades 1900 men redan följande år drabbades kvarnen och intilliggande spannmålsmagasin av en förödande brand. Tegelbyggnaden återställdes omgående samtidigt som en påbyggnad gjordes. Grynkvarnen övertogs runt 1905 av >Kalmar Ångkvarn och i lokalerna startade Ragnar L Jeansson >Cocos- & Margarin AB Svea.

BB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Hagby, socken och församling 20 km söder om Kalmar, 1 045 invånare 2006, 25 km2. Jordbruksbygd på Möreslätten invid Kalmarsund. Består av byarna Norra Hagby, Södra Hagby, Yxneberga, Vallby och Hagbytorp. Tätbebyggelse i Norra Hagby och Södra Hagby, samt inemot 500 fritidshus i kustnära läge. Bygden var tidigare rik på fornlämningar men de flesta försvann i takt med uppodlingen. Nedlagda industrier är ›Lovers alunbruk, ›Kolboda varv och ›Lovers Tändsticksfabrik. H. var under en stor del av 1900-talet känd för alla sina pälsdjursfarmer. H. har sedan 1500-talet varit annexförsamling till Arby. H. nämns 1384 som 'haghaby'. Namnet kommer av hage.

LL

Hagby kyrka är en rundkyrka av Bornholmstyp, synlig vida över bygden med sina höga vita murar och sin konformiga takresning. Den består av en nästan cirkelrund byggnad, som utgör själva kyrkorummet, samt ett halvrunt kor. Senare tillbyggda är den fyrkantiga sakristian i norr och vapenhuset i sydväst. Idag är kyrkorummet täckt av ett kupolformigt trätak men fram till 1660-talet hade kyrkan valv, som vilade på en mittpelare. På 1660-talet revs valvet och ersattes med ett platt trätak som i sin tur i slutet av 1700-talet förändrades till den nuvarande kupolformen. På 1830-talet fick kyrkan den takform den har idag. År 1965-1968 genomfördes den senaste renoveringen av kyrkorummet. Denna hade som mål att lyfta fram H:s långa historia och göra den synlig i ett för dagens behov funktionellt kyrkorum. I kyrkan finns en dopfunt av sandsten och triumfkrucifix från medeltiden. Kyrkans altaruppsats och predikstol är förfärdigade av Jonas Berggren omkring 1780. Den nuvarande altartavlan är målad 1923 av konstnären Nils Asplund. H är uppförd på en kulle på Nybroåsen. Söderut sluttar landskapet ner mot Hagbyån som användes som segelled förr i tiden. Kyrka och kyrkogård ligger strax intill gamla landsvägen mellan Kalmar och Karlskrona och vägen till Arby följer kyrkogårdsmurens norra sträckning. Församlingslokalen ligger öster om kyrkan i ett rött trähus från 1980. Nordost om kyrkan breder södra Hagby samhälle ut sig.
KLM

hagby kyrkal.jpg

Hagby kyrka