KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Gymnasieskola är en frivillig utbildning efter grundskolan. Den första gymnasieskolan var Högre Allmänna Läroverket, ›Stagneliusskolan, vars föregångare skildras i ›Skolor och undervisning. Nästa steg i gymnasieskolornas utveckling kom 1961, när ett tekniskt gymnasium inrättades, idag ›Lars Kaggskolan. Den följdes år 1992 av ytterligare ett gymnasium, ›Jenny Nyströmsskolan. Dessutom finns (2012) Axel Weüdelskolan, Skola - Arbetslivscentrum och Gymnasiesärskolan. Dessa kommunala gymnasieskolor åtföljs (2012) av följande friskolor: Calmare Internationella Skola, Helgesbogymnasiet, ›Ingelstorpsgymnasiet, John Bauergymnasiet, Kalmar Tekniska Gymnasium, Kalmar Waldorfgymnasium, Kalmars Praktiska Gymnasium, Syab Transportgymnasium och Plusgymnasiet. Kalmarsunds gymnasieförbund redovisar 3206 elever år 2010.