KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Gamla Idrottsplatsen var Kalmars första idrottsplats, belägen mellan Malmfjärden och Fiskaregatan, öster om Östra Sjögatan. Den började användas vid förra sekelskiftet och var i bruk fram till Fredriksskans Idrottsplats var färdig 1918. Den kallades för Muddern eftersom G var uppbyggd av muddermassor. Planen var gropig och tuvig med gångvägar tvärs över. Efter idrottsepoken användes den stora planen för gästande tivoli- och cirkussällskap. Används idag som parkering.
BB

Gamla industriområdet ligger mellan järnvägen, Kalmar Västra och motorvägen samt kvarteren närmast Erik Dahlbergs väg. G. har traditioner sedan 1900-talets början. Då etablerades först ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik liksom ›Kalmar Tändsticksfabrik och ›Kalmar Verkstadsbolag. Senare följde bl.a. ›Kalmarkök, ›Skånska Cementgjuteriets betongelementfabrik, ›Kalmar Lådfabrik, Nibe konfektion och många andra företag. Stadsdelen är under ständig förändring, vilket tidigast märktes när stadens första större köpcentrum utanför Kvarnholmen, ›Giraffen, byggdes upp i f.d. Kalmarköks fabrikslokaler. En större utbyggnad stod klar 2007. I områdets västra och södra delar återfinns mindre och medelstora industrier samt serviceverksamheter av olika slag. Norr om Erik Dahlbergs väg logerar ›Kalmar mejeri och ett 2008 nybyggt ›polishus strax intill nu nedlagda ›Evox/RIFA.
GM
Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

Gamla lasarettet, då det nya länslasarettet, ersatte ›Hospitalet vid Södra vägen. Landstingen inrättades 1863 och sjukvården överfördes från staten till dessa. Först 1877 stod ett av nytänkande präglat hygieniskt sjukhus färdigt vid Slottsvägen, ritat av J. F. ›Åbom. Det utökades i etapper genom om-, till-, och nybyggnader. År 1908 stod ett nytt hus klart, som kopplades ihop med det tidigare. Arkitekt var Socialstyrelsens arkitekt Hjalmar Kumlin med stadsarkitekten J. Fred. ›Olson som lokalt ansvarig. Detta hus blev senare stadsbibliotek och konstmuseum. Flera läkare anställdes, en barnbördsavdelning tillkom 1923, sjukhuset delades 1929 i en invärtesmedicinsk och en kirurgisk avdelning. En separat röntgenavdelning tillkom 1935. En långt gående specialisering av vården hade inletts. År 1937 flyttades verksamheten till nya byggnader vid Stensberg, se›Länssjukhuset i Kalmar. Byggnaderna vid Slottsvägen har efter 1937 använts bl.a. av ›Praktiska realskolan, ›Kalmar stads yrkesskola, Söderportsskolan, för vuxenundervisning och som elevbostäder. Nu står de inför en ombyggnad till bostäder i privat regi. Se även ›sjukvård.

gamla lasarettet.jpg

Gamla lasarettet vid Slottsvägen, foto GM