KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Göta, biograf som senare blev ›Saga-biografen.

bio gota.png 

Göta var namnet på den färja med plats för sju personer som i 38 år trafikerade sundet mellan Kullö och Svinö och emellanåt Ängö. Trafiken startade 1932 med en öppen klinkbyggd allmogebåt, byggd på ›Ekenäs varv. Båten var utrustad med en inombordsmotor av märket Göta, vilket blev båtens namn. Skeppare i alla år var Nina Lundgren. Priset för resa tur och retur var i början 25 öre och senare en krona. Under andra världskrigets stora brist på drivmedel rodde hon båten. Svinö var vid denna tid ett utflyktsmål för Kalmarborna där många hade ›masonitstugor uppställda. År 1961 byggdes en gång- och cykelbro i trä från Jutnabben till Svinö. Nina Lundgren fortsatte köra Göta ända till 1970 trots minskat antal passagerare.
IB

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Grå salen, bestod ursprungligen av två mindre rum, vilka Johan III kallade Thenn lille fyrekanntte Saal som är Paneledt och Thenn lille fyrekanntte Saal som Konung:e M:tt pläger fhå sigh maatt vdi. Salen fick sin nuvarande storlek och inredning 1585 och användes som gemensam matsal för både kung och drottning. Väggarna dekorerades med frescomålningar i grisaille med motiv från historien om Simson och Delila. I taket fanns ett dekorerat kassettak av vilket idag endast ramverket återstår. Väggarnas nedre delar täcktes av träpaneler med intarsiadekor. Salen fick under 1600-talets slut förfalla och kom vid flera tillfällen under 1700-talet att användas som magasin.
Simson och Delila utgör motiv för de målningar på salens väggar som Arent Lambrechts utförde 1584-1585. Berättelsen återges i Domarbokens kapitel 13-16. Simson var domare i Israel. Enligt moderns löfte skulle han leva för Gud, helgat och avskilt och aldrig klippa sitt hår. Simson blev känd för sin enorma styrka som satt i det långa håret. Han var så stark att han en gång slet ett lejon i stycken med bara händerna.
I samband med ett bråk slog han ihjäl tusen filistéer med en åsnekäke. Simson mötte och förälskade sig i Delila, som var lierad med filistéerna. Hon lockade ur Simson hemligheten med hans styrka och när han somnat klippte hon av lockarna och Simson kunde fängslas. Men håret växte ut. Simson tog tag om de båda pelare huset vilade på, raserade hela byggnaden och dödade alla inklusive sig själv.
Scenerna föreställer Simson i Dans läger mellan Sorga och Estaol, Trettio bröllopssvenner som uppvaktar Simson, Simson slår filistéerna med en åsnekäke, Simson bär bort Gasas portar, Simson störtar Dagons tempel, Simson river lejonet och Simson sover hos Delila.
LWA

gra salenl.jpg 

Grafik 99-Bildverket, ett konstnärskollektiv startat 1999 i Kalmar av en grupp grafikintresserade som aktivt arbetar med grafik. Ursprunget var en studiecirkel under Åke Sjölunds ledning, men efter att det ansvariga studieförbundet upphört med grafikkurser beslöt de tolv cirkelmedlemmarna att starta en egen förening, Grafik 99. En för grafikproduktion fullt utrustad lokal med bl.a. fem pressar finns i Oxhagen. Numera arbetar man även med foto och fotoetsning. Efter några år hade G sin första utställning och har sedan anordnat årliga utställningar. Senare tillkom flera medlemmar som huvudsakligen arbetade i olja och akryl. Den gruppen kom att kalla sig Bildverket. År 2006 slogs de båda grupperna samman och namnet Grafik 99-Bildverket antogs.
BB