KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Glebe, Ivar, byggnadsingenjör, 1914-2011, föddes i Hässleholm,  studerade i Hässleholm, Malmö och på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Under andra världskriget arbetade han med befästningar tillsammans med stadsarkitekten Nils Carlgren och denne anställde G på stadsarkitektkontoret i Kalmar 1940. Byggmästare i Kalmar 1944-1985 i Byggnadsfirma Ivar Glebe AB och fastighetsägare/förvaltare i Glebes Fastighets AB. Initiativtagare till Kalmar Lexikon och dess ekonomiske garant.

ivarg081215.jpg

 

gödig är ett ord som i mitten av 1950-talet var vanligt i Kalmar och dess närhet. Användes av ungdomar med negativ betydelse för fånig, löjlig och dum; han är en gödig typ. I Västsverige har det däremot en positiv betydelse och synonymt med mycket vacker eller mycket skön; kolla vilken gödig brud.

BB

Göransson, Bodil, 1944– , född i Helsingborg, var en i den grupp konstnärer som startade ›Byteatern. G utbildades på Konstfacks linje för grafisk formgivning och illustration. I den lilla Byteatergruppen bidrog alla med att skriva och bearbeta pjäser, utarbeta dekor, kostymer, dockor och i G:s fall, allt mer regissera. G:s pjäs Från vaggan till cykeln bearbetades till rimmad form av Johan Sanne och försågs med illustrationer av G, som även illustrerat andra barnböcker. Tillsammans med textilkonstnären Kicken Eriksson har G gjort flera utställningar, bl a I Växtriket.

Göransson, Carl Ernst, 1886–1983, rektor, fil.dr. Disputerade 1911 på en avhandling tysk grammatik och utarbetade 1918 den tysk-svenska upplagan av den klassiska Liliput-Wörterbuch. Samma år utsågs G. till rektor vid ›Kalmar högre allmänna läroverk och blev skolan trogen till sin pensionering 1951. Var politiskt engagerad i dåvarande ›Högerpartiet. Medlem av ›Stadsfullmäktige under många år. Under några perioder även fullmäktiges vice ordförande. Har författat ett flertal arbeten med Kalmaranknytning. Litt: Pehr Edwall, Vår meste rektor. Ingår i Alla tiders Kalmar.
SL/BB
Text har inkommit och bearbetas av redaktionen.