KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Gavle, Hilding, 1901-1969, skådespelare, född i Kalmar som Hilding Svensson. G började tidigt med amatörteater men var tvungen att hjälpa till med försörjningen i hemmet. Han fick anställning som möbeltapetserare i faderns firma och som springpojke vid järnvägen. År 1930 började han studera teater i Stockholm för Julia Håkansson och debuterade året därpå. G fick 1933 engagemang hos Gösta Ekman och efter arbete på flera olika teatrar kom han 1949 till Dramaten där han debuterade i En handelsresandes död. Han stannade där till 1960 då han fick engagemang på Stockholms Stadsteater. Filmdebuten skedde 1930 i en statistroll i Fridas visor och han gjorde ett 40-tal filmroller. G hade talang att skapa originella, lite finurliga typer och han kom att behålla sin kalmaritiska dialekt under hela sin karriär.
JJ


Geijerstam, Gustaf af, 1858-1909, tidningsskribent, författare, dramatiker och samhällsdebattör. G hade från slutet av 1870-talet sitt föräldrahem i Kalmar, där fadern var seminarierektor och folkskoleinspektör.  G ägnade sig till en början åt bygde- och folklivsskildringar med Öland i centrum. Med Fattigt folk, 1884, fick han sitt litterära genombrott.  Boken ger en bild av Öland och dess folk med en kriminalpsykologisk inriktning med öländska rättegångsprotokoll som förlaga och inspirationskälla.
JW

Detta uppslagsord har ännu ingen text. Välkommen att skicka in er egen.

{slide=För att skicka in Synpunkter/Text Klicka här!}

Gellerstedt, Albert Theodor, 1836 - 1912, konstnär, arkitekt och poet, född i Säterbo, Västmanland, från 1843 bosatt i Stockholm. G studerade arkitektur m m vid Konstakademien 1852 - 1862 och blev akademiens resestipendiat under två år. Han företog då studieresor till bl.a. Rom, Pompeji och Capri. Studierna inriktades på såväl konst som arkitektur. Efter hemkomsten tjänstgjorde G som ingenjör och arkitekt vid fyrbyggen. Mellan 1870 och 1871 arbetade G på Öland och Kapelluddens fyr uppfördes efter hans ritningar. Under sin Ölandstid reste ofta han till Kalmar för att besöka slottet. G värderade Vasaarkitekturen mycket högt och hade förhoppningar att få ta hand om det totala iståndsättandet. Han gjorde en del utkast till restaurering av exteriören. Uppdraget lämnades dock senare till Helgo ›Zettervall, 1895. G:s verksamhet som konstnär hör samman med det moderna friluftsmåleriets genombrott. Hans betydelse ligger främst på akvarellens område och som sådan anses han som en av landets främsta. Under den tid han verkade beräknas han ha utfört 1700 akvareller, 600 etsningar och ett par tusen skisser. Konsul John Jeansson donerade 1916 ett 40-tal verk, mestadels akvareller, till Kalmar Konstmuseum vilka blev grundplåten i museets samlingar. Med sin konst är G främst representerad på Konstakademien och Nordiska Museet med sammanlagt över 1500 verk. G var även poet och publicerade fyra diktsamlingar åren 1871 - 1900. G var ledamot i Konstakademien från 1881 och sedan 1901 ledamot i Svenska akademien där han efterträddes av Selma Lagerlöf. Mer att läsa: A T Gellerstedt - Diktare och Konstnär av  Harald Schiller 1931.

JRm