KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Gamla vattentornet, beläget på Kvarnholmen, är byggt på den gamla bastionen Gustavus Primus (Gustav I). Efter flera års diskussioner om vattenförsörjningen i staden beslutade stadsfullmäktige 1897 att bygga ett vattentorn och redan samma år var bygget igång. Grundarbetet tog ett år att genomföra och går ner hela 7 meter under markytan. Enbart den stora vattencisternen på toppen vägde när den var fylld drygt 400 ton. År 1900 invigdes det 50 meter höga tornet. Det blev ett populärt utflyktsmål med storslagen utsikt. ›Nya vattentornet ute vid Trollbacken stod klart 1972. Då hade G tjänat ut i sin roll som vattenförsörjare. I många år stod byggnaden tom innan K-Konsult kom med ett förslag att bygga bostäder i tornet. Ägaren, kommunen, och förvaltaren, fastighetskontoret, godkände planerna och 1983 påbörjades ombyggnaden som stod klar 1986. Tornet fick 11 runda lägenheter med hiss i kärnan, 9 enrumslägenheter och högst upp 2 tvårumslägenheter.
BB

 gamla_vattentornet.jpg

Gamla vattentornet vid Systraströmmen före 1997, då bron byggdesGas-Jacob, folkligt namn på John Oscar ›Jacobsson.

Gästgivargårdar. Den medeltida landslagen föreskrev att det skulle finnas tavernor längs huvudvägarna och detta underströks än mer i 1649 års lag för gästgiverier och skjutshåll. G skulle ligga 2-2 ½ mil från varandra. I Kalmarbygden inrättades ›Ryssby, Revsudden, Örntorp, Kalmar, ›Dörby, Harby, ›Vassmolösa respektive Värnaby gästgivargård. De var ålagda att varje dygn kunna ställa upp med fyra skjutsar med vardera skjutsdräng, vagn eller släde och två hästar.

BB 

varnaby gastisl.jpg 

Värnaby gästgivargård, foto GM 


Gasverket gjorde det möjligt att 1862 för första gången tända gaslyktor för gatubelysning på Kvarnholmen från den anläggning som då byggts av staden på nuvarande Jordbroplan väster om Kaggensgatan. Gaslyktorna var efterlängtade och tändes och släcktes manuellt av särskilda lykttändare. Snart anslöts även hushåll till gasnätet. Behovet av gas ökade och ett nytt gasverk byggdes därför på Sandås vid Södra vägen och var färdigt 1908, samtidigt som ›Elverket togs i bruk på Trädgårdsgatan. En legendarisk chef var ›Gas-Jacob. Av G. återstår endast kontors- och bostadshuset på Södra vägen 56. Gasleveranserna upphörde helt så sent som 1967 och ugnshuset revs genom att sprängas.
GM

gasverksvillan.jpg
Gasverksvillan


gatubelysning startade på Kvarnholmen i blygsam skala 1828 då på stadens bekostnad en oljelykta uppsattes i inkörsvalvet vid Västerport. De enskilda husägarna hade ofta en lykta uppsatt utanför sin port. År 1832 sattes även en lykta upp vid den allmänna brunnen på Stortorget. En ordnad belysning kom till stånd först 1845 då 30 oljelyktor sattes upp på Kvarnholmen. ›Gasverket vid Jordbron stod färdigt 1862 och utbyggnaden av gaslyktor som belysning startade, till att börja med på Kvarnholmen. År 1908 stod ›Elverket färdigt och de första elleveranserna skedde, först till de på Västerlång- och Molinsgatorna uppsatta lyktorna, medan Kvarnholmen länge hade kvar gasbelysning.
IB