KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Gamla Malmen, en stadsdel där fiskare och annat småfolk hänvisades att bygga på 1650-talet, när Kvarnholmen skulle byggas ut till en fästningsstad och deras hus måste bort. Med G avses kvarteren längs Södra Malmgatan, Nybrogatan, nu Malmbrogatan, Trädgårdsgatan, Norra Malmgatan och Strandgatan. De ritades in på en befästnings- och stadsplan som drottning Christina signerat 1651. På G bodde småfolk, hantverkare, sjömän och lägre tjänstemän i enkla trähus, grannar med större trädgårdar ägda av borgmästare och rådmän. En naturlig träffpunkt från slutet av 1800-talet var Skvallertorget där det fanns flera butiker och en brunn, som låg ungefär där Trädgårdsgatan mynnar i Norra vägen. På senare tid smög det sig in en en bilverkstad, en batterifabrik, en möbelfabrik, en fotoateljé, lokaler för ›Tempelriddarorden, ›Metodistförsamlingen och ›Frälsningsarmén.
GMGamla stan, är en stadsdel belägen mellan Slottsfjärden, ›Bremerlyckan och ›Kalmarsundsparken, i huvudsak inom det ›medeltida Kalmars murar, varav rester än är synliga. Här finns idag större villor, ›Stadsparken med restaurang och ›Kalmar konstmuseum, hotell, Södra kyrkogården med Judekyrkogården liksom ›Gamla kyrkogården och ›Krusenstiernska gården samt ›Skansenvillan på bastionen ›S:t Erík. Lasarett började byggas här 1877. Nu används byggnaderna till andra ändamål. ›Rosénska trädgården kan nämnas liksom ett antal mindre stugor från tiden efter stadsbranden 1647.
GM

Gamla telegrafhuset var beläget utmed Södra Vallgatan och var inbyggt i vallen, öster om den då enkla Jordbroporten. Här inrättades Kalmars första telegrafstation år 1862.

BB

Gamla varmbadhuset, Östra Vallgatan 2, invigdes 1909 och var ritat av J Fred ›Olson. Bildhuggaren J A ›Schmid har utformat utsmyckningarna, bl a portalen som fortfarande pryder entrén. Den bekanta valrossen, som tjänstgjorde som utskov för returvatten, finns idag bevarad i trädgården. Badhuset hade två avdelningar med var sin bassäng, där man badade utan baddräkt. Bassängen i 1:a klass hade längden 12,5 yards eller 11,4 m, dåtidens simtävlingsmått. I 2:a klass fanns en bassäng med måtten 3×4 m. Damer och herrar hade skilda badtider. G stängdes 1970 då den nya ›Simhallen stod klar. Därpå var huset rivningshotat i många år, men 1982 blev V trots allt omvandlat till 11 bostadsrättslägenheter.  
BE

gamla varmbadhusetl.jpg

Gamla varmbadhuset i hörnet Östra Vallgatan - Södra Långgatan, foto GM