KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

gågator föreslogs 1961 då den alltmer ökande biltrafiken på Kvarnholmen krävde ökad säkerhet för fotgängarna. Förslaget nedröstades, stadsarkitekten Nils ›Carlgren förordade istället arkader där fotgängarna skulle vara skyddade. Förslaget återkom flera gånger och 1970 inrättades gågator på Storgatan mellan Larm- och Stortorget och senare även större delen av Kaggensgatan och Norra Långgatan. Några gator, större delen av Larmgatan och Södra Långgatan, har byggts om till gårdsgator.

IB