KALMAR LEXIKON

EN UPPSLAGSBOK OM KALMAR KOMMUN FRÅN FÖRR TILL NU

Gamla industriområdet ligger mellan järnvägen, Kalmar Västra och motorvägen samt kvarteren närmast Erik Dahlbergs väg. G. har traditioner sedan 1900-talets början. Då etablerades först ›Fredriksdahls Tändsticksfabrik liksom ›Kalmar Tändsticksfabrik och ›Kalmar Verkstadsbolag. Senare följde bl.a. ›Kalmarkök, ›Skånska Cementgjuteriets betongelementfabrik, ›Kalmar Lådfabrik, Nibe konfektion och många andra företag. Stadsdelen är under ständig förändring, vilket tidigast märktes när stadens första större köpcentrum utanför Kvarnholmen, ›Giraffen, byggdes upp i f.d. Kalmarköks fabrikslokaler. En större utbyggnad stod klar 2007. I områdets västra och södra delar återfinns mindre och medelstora industrier samt serviceverksamheter av olika slag. Norr om Erik Dahlbergs väg logerar ›Kalmar mejeri och ett 2008 nybyggt ›polishus strax intill nu nedlagda ›Evox/RIFA.
GM